lördag 10 juni 2017

Respiten

Efter alla olyckor och svåra sjukdomar känns det som att livet har utspelats i dödens väntrum med liemännen otåligt köande utanför.

Nu har det gått mer än två år utan olyckor och sjukdomar.

Då börjar det kännas som att jag går på slak lina högt över tunn is på djupt vatten.

Jag saknar säkerhetslina och flytväst men det går bra ändå märkligt nog.

Oftast känner jag mig som världens rikaste människa för jag har det som inte kan köpas för pengar.

En underbar vänkrets som gör tillvaron extremt uthärdlig.Tacksamhet
-

torsdag 11 maj 2017

Det mesta är riktigt bra

Det är flera år sedan jag skrev något i min hur-jag-mår-blogg

Kanske blir det inget mer.

Kanske kommer livets slutfas att beskrivas här i stället.

Kanske hittar jag på något annat sätt att manifestera mitt grubbel och min tacksamhet.torsdag 4 maj 2017

Visdomsord
Gehenna - Helvetet


Wiki

Gehenna eller gehénna är i Nya Testamentets grekiska grundtext ett lånord från hebreiskan som anses vara namnet på en dalgång, Hinnomdalen, söder om Jerusalem. Platsen kallas även Tofeth

Ordet ”Gehenna” återfinns tolv gånger i de kristna grekiska skrifterna. Det används en gång av lärjungen Jakob[förtydliga] och förekommer elva gånger i uttalanden som tillskrivs Jesus Kristus.

Några av Gamla Testamentets israelitiska kungar hade där enligt Andra Krönikeboken (28:3, 33:6) ägnat sig åt en hednisk kult för Molok som bland annat krävde barnoffer i eld (brända levande). Efter att det förbjöds av kungen Josia, blev dalen en avfallsplats där djurkadaver, sopor och lik från kriminella dumpades, och man eldade permanent för att förhindra att sjukdomar spreds. Hinnomdalen kom därefter att bli synonymt med en fruktansvärd ondska och namnet Gehenna användes som ett namn på helvetet, den plats som Gud förberett för djävulen och hans fallna änglar. I modern hebreiska används termen tofeth för att referera till förintelsen.

”Det har uppstått stor förvirring och mycket missförstånd på grund av att de tidiga bibelöversättarna har återgett hebreiskans Sheol och grekiskans Hades och Gehenna med ordet helvete. Den enkla translitterering av dessa ord som översättarna gjort i reviderade upplagor av Bibeln har inte räckt till för att märkbart reda ut denna förvirring och missuppfattning.” (The Encyclopedia Americana (1942), band XIV)
måndag 3 april 2017

Jag har problem med att låta tankarna gå några extra varv innan de uttrycks i ord.

När sedan orden ska ta form i ljud, händer det ofta att impulskontrollen sviker och jag tvingas förklara vad jag egentligen ville ha sagt.

När jag skriver som nu, kan jag granska och korrigera innan du får ta del av det så kanske bör jag skriva små lappar i stället för att prata.

Respiten

Efter alla olyckor och svåra sjukdomar känns det som att livet har utspelats i dödens väntrum med liemännen otåligt köande utanför. Nu har...